Twfta Marketplace

Tin Thanh Co., Ltd.

T?N THÀNH TITHACO l?một công ty TNHH chuyên sản xuất các loại dây v?cáp điện, tấm trần nhựa, mua bán các sản phẩm nhựa v?trang tr?nội thất khác... Trong những năm gần đây, các xu thế chuyên v? đầu ra, việc phân chia thị phần v?mức sản lượng l?tăng một cách nhanh chóng . Các sản phẩm của công ty chúng tôi, với chất lượng cao :C?C SẢN PHẨM DÂY ?IỆN

Các loại dây cáp nhôm v?đồng trần.

Các loại cáp nhôm lõi thép (ACSR), cáp nhôm chống rỉ (ACKP).

Các loại dây v?cáp đồng, nhôm b?c nhựa PVC.

Cáp điện lực 24 kV b?c XLPE (24kV).

Cáp vặn xoắn hạ áp (LV.ABC), cáp điện thế, cáp hồ quang điện v?các loại cáp ngầm.C?C SẢN PHẨM NHỰACác tấm trần nhựa ( La phông chi?u rộng 20cm với chi?u dài theo sự lựa ch?n của khách hàng ).Công ty TNHH TM-SX T?N THÀNH được tổng cục tiêu chuẩn ?LCL chứng nhận hợp chuẩn v? dây & cáp điện với hệ thống quản l?chất lượng ISO 9001:2000 được tổ chức DNV chứng nhận. Công ty được trang bị đầy đủ các thiết bị đo kiểm cho phòng th?nghiệm. Từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm xuất xưởng đ?u được phòng th?nghiệm kiểm tra nghiêm ngặt để luôn bảo đảm bảo chất luợng sản phẩm cho ngư?i tiêu dùng v?được thị trư?ng tín nhiệm.Hoạt động như một đại l?Thương mại v?một nh?phân phối các sản phẩm v?hàng hóa ngoại nhập, chúng tôi sẵn sàng tham gia các liên doanh với các Công ty v?Doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất các loại dây v?cáp điện cũng như các sản phẩm nhựa.
Products :
1. DâY đôI M?M (Flexible Wire) 2. DâY NhôM XoắN (Hard-Drawn Aluminium Stranded Conductor) 3. CáP VặN XoắN Hạ áP (LV-ABC) (Low Voltage Aerial Bundled Cable (LV-ABC) 4.DâY đơN CứNg (Solid Wire) 5. DâY NhôM LõI ThéP XoắN (Aluminium Conductor Steel Reinforced) 6. DâY đồNg XoắN (Hard-Drawn Copper Stranded Conductor) 7.CáP đIệN Kế (Service Entrance Cable) 8. CáP đIệN LựC 4 , 3 , 2 , 1 RuộT (Power Cable 4 , 3 , 2 , 1 Cores) 9. DâY Duplex (Drop Service Wire) 10. DâY V?CáP đIệN LựC (Power Wire &Amp; Cable) 11. CáP HàN đIệN Hồ Quang (Welding Cable) 12. CáP NgầM (Under Ground Cable)

Contact Information:

TEL:
84-08-8626300
Fax:
84-08-
Country:
Vietnam
Address:
369 CMT8

Send Inquiry

Company:
Contact:
Email:
URL:
TEL:
Fax:
Country:
Address:
Subject:
Comment:

Related Products: